12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις μια (1)Απριλίου έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Παραλαβή μελέτης « Ηλεκτρολογική μελέτη πλατειών στις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης Καρπενησίου»
2. Ψήφιση πιστώσεων για το έργο «Τοποθέτηση γέφυρας στη θέση «Ψηλό Γεφύρι»ΤΚ Τόρνου ΔΕ Προυσού ποσό 189.484,34€ και έξοδα δημοσίευσης για την διακήρυξη στην εφημερίδα
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Τοποθέτηση γέφυρας στη θέση «Ψηλό Γεφύρι»ΤΚ Τόρνου ΔΕ Προυσού ποσό 189.484,34€
4. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας.
5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου ««Συντήρηση-Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών Καρπενησίου»
6. Έγκριση δαπανών για συντηρήσεις οχημάτων
7. Αναθέσεις έργων
– Διαμόρφωση χώρου πλατείας στην ΤΚ Βράχας ΔΕ Φουρνάς ποσό 10.000,00€
– Βελτίωση αγροτικού δρόμου Μουρταριά – Καμίνια στην ΤΚ Βράχας ποσό
6.000,00€
8. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τις τιμές της εμποροπανήγυρης 2014
9. Ψήφιση πιστώσεων