12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ

Σας προσκαλούμε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην Δημοτική Ενότητα Δομνίστας στην Τ.Κ Κρικέλλου στην Λέσχη στις δέκα επτά (17)Αυγούστου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

1. Αιολικά πάρκα και έργα διασύνδευσης στις θέσεις «Καστρί Κοκκάλια» «Καράβι –Αλογοβούνι» και «Τύμπανο –Τρυπητήρι» Ν.Ευρυτανίας και Φθιώτιδας (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης).
2. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάπλαση Ανάδειξη πλατειών Καστανέας και Πρόδρομου ΔΕ Προυσού Δήμου Καρπενησίου στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013».(Ο πρόεδρος Δ.Σ)
3. Εισήγηση Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου κατά την Α φάση της κατασκευής του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης –αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου» (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
4. Εισήγηση Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση χρήσης πλατείας (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
5. Λογιστική τακτοποίηση οφειλών δημοτικών κτιρίων
6. Εγκριση της αριθμ.47/2012 απόφασης του Δ.Σ του ΟΠΠΑΔΗΚ
7. Επί αιτήματος ΟΠΠΑΔΗΚ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Κατεδάφιση κτιρίου παλαιού ΚΤΕΛ και αποκατάσταση του χώρου αναδόχου 3ΚΑΠΠΑ
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επενδύσεις τοίχων πλακοστρώσεις –τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων στο Τ.Δ Αγίας Βλαχέρνας αναδόχου κ. Ιωάννη Νταλαφούρα

Ο πρόεδρος Δ.Σ

Χρήστος Ντέκας