12η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις τέσσeρiς (4)Οκτωβρίου   του έτους  2018 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  13:30μ.μ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

  1. Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων έμπροσθεν του δρόμου προς «Άγιο Λεωνίδη» Τοπικής Κοινότητας Κλαυσίου , λόγω εκτέλεσης έργου .

 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεωργία Γκαρίλα