Ανακοίνωση για τη διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς πρόστιμα

 Ο Δήμος Καρπενησίου θα ήθελε να ενημερώσει τους δημότες ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του πολυνομοσχεδίου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη κτίσματος ή οικοπέδου ή μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος που δεν το έχει δηλωμένο στο Δήμο, καθώς και σε κάθε ιδιοκτήτη  που το έχει δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, απευθυνόμενοι στις δημοτικές υπηρεσίες έως τις 31 Μαρτίου 2020, να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων τους, χωρίς πρόστιμα  αναφορικά με τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) αναφέρει:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων αυτών, θα υπολογίζονται και θα οφείλονται από την 1η Ιανουαρίου 2020.»

Σας καλούμε να εκμεταλλευτείτε την άνωθεν νομοθετική ρύθμιση, τακτοποιώντας τις τυχόν εκκρεμότητες όσον αφορά στα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκτησίας σας με το Δήμο, χωρίς καμία επιβάρυνση, καθώς βάσει της έως και πρότινος ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία ήταν σε ισχύ μέχρι και την ψήφιση του ως άνω νόμου, σε περίπτωση διασταύρωσης των τετραγωνικών μέτρων, που δηλώνονταν στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με τα όσα δηλώθηκαν στο Ε9, διαπιστωνόταν ανακολουθία, οι δημότες αντιμετώπιζαν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους αλλά και πρόστιμα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα είναι:

1)   Αίτηση (Kατεβάστε την Αίτηση ΕΔΩ )

2)   Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (και οι δύο όψεις)

3)   Το Ε9

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Περιουσίας στο τηλέφωνο 22373-50067.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.karioti@2445.syzefxis.gov.gr