Δηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Δήµου Καρπενησίου για το µήνα Δεκέμβριο του 2015

Διαβάστε την Δημοσίευση.