Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2023

Διαβάστε τις αποφάσεις :

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023