Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε τις αποφάσεις.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020