Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε τις αποφάσεις.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021