Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024

Διαβάστε τις αποφάσεις :

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024