Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε τις αποφάσεις.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021