Δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου – Υδρόμυλου στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την
εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – υδρόμυλου, που βρίσκεται στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ