10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου  Καρπενησίου, που θα γίνει στις Δεκαέξι (16) του μηνός Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18.00 και λήξη 21:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020, 33282/163/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
  2. Παραχώρηση χρήσης  κοινοχρήστων  χώρων,  οδών,  πλατειών Δήμου Καρπενησίου.  Τροποποίηση – συμπλήρωση  της  υπ’  αρ.  143/19-4-2017  Απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
  3. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση οφειλών από μισθώματα κυλικείων & μείωση του μισθώματος για το σχολικό έτος 2020-2021 σε ποσοστό 40%. (Αρ 44 του Ν.4735 ΦΕΚ 197 τ.Α/12/10/2020)» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
  4. Έγκριση αντιτίμου για το πρόγραμμα “Άθληση για όλους” περιόδου  2020-2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
  5. Πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας “Βουνοπαιχνιδίσματα” (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
  6. Συνδιοργάνωση του Δήμου Καρπενησίου  με το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
  7. Έγκριση συνδιοργάνωσης Ιστορικών Επετειακών Εκδηλώσεων 2021» με την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
  8. Επιχορήγηση Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου(d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με τη ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δε διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email, θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικ. 6986824343).

Η  πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ