ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021, ως Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους Δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021.

Πρόκειται δηλαδή για ένα σχέδιο το οποίο στοχεύει στην βελτίωση της προσβασιμότητας οδικών τμημάτων του Δήμου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των χρηστών. Κύριος στόχος του Σ.Α.Π είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο και η χρονική υλοποίησή τους είναι (2) δύο έτη.

Στο πλαίσιο εκπόνησης του παραδοτέου Π1 της υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» πραγματοποιήθηκε ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, η οποία εστιάζει στην ποιότητα των υποδομών προσβασιμότητας σε δημόσια κτίρια (υπηρεσίες, κτίρια εκπαίδευσης και περίθαλψης), κοινόχρηστους χώρους και χώρους αθλητισμού, στάσεις δημόσιας συγκοινωνίας και χώρους στάθμευσης. Ταυτόχρονα, καταγράφεται η ποιότητα των πεζοδρομίων με βάσει τα εξής κριτήρια:

  • Πλάτος πεζοδρομίων (ελάχιστο πλάτος ελεύθερης όδευσης 1,5 μ. και 2,10 μ. με αστικό εξοπλισμό)
  • Ύπαρξη ή μη κακοτεχνιών/σπασμένων – φθαρμένων πλακών/ ανασηκωμένες πλάκες
  • Ύπαρξη ή μη εμποδίων
  • Ύπαρξη ή μη όδευσης τυφλών και συνεχειών αυτής
  • Ύπαρξη ή μη ραμπών ΑμεΑ

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας, επισυνάπτεται το παραδοτέο Π2, το οποίο αφορά την πρόταση για την ενίσχυση της προσβασιμότητας. Παρακαλούμε για τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις έως την ημέρα Δευτέρα 20/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας πρόκειται να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 20/02/2023 και ώρα 11:00 π.μ. , μέσω της πλατφόρμας  Microsoft Teams στο παρακάτω σύνδεσμο:

Join conversation (microsoft.com)        <—————

Meeting ID: 349 259 115 347
Passcode: HbkP3x

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Η συμμετοχή όλων σας σε επίπεδο αποστολής σχολίων και παρατηρήσεων επί του παραδοτέου, όσο και σε επίπεδο Διαβούλευσης κρίνεται απαραίτητη.

Ο Δήμος  στην προσπάθεια του να συγκροτήσει ένα ενεργό και δυναμικό δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων που συζητά και συν διαμορφώνει το μέλλον, προβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων σας, για την αποτελεσματική εκπόνηση του Σχεδίου.

Για τις ανάγκες της τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να δηλώσετε στο Δήμο Καρπενησίου, μέχρι τη Δευτέρα 20/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ.  τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με την οποία θα συμμετέχετε στην κα. Τόλη Ευσταθία , email : t.toli@0716.syzefxis.gov.gr , τηλ. 2237350076 και στην κ.Γκορόγια Βασιλική, email : vickygkorogia@yahoo.gr) , τηλ. 2237350075.

Με εκτίμηση,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Π.) 1 -ΣΑΠ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) 2  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ