Σε Διαβούλευση η Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Καρπενησίου

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για το Τεχνικό Πρόγραμμα πριν ληφθεί σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αρχικά, στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, τα συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων με απόφασή τους εισηγήθηκαν με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς τους και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό αλλά και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου

Με βάση αυτά και με δεδομένες τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας λόγω των μεγάλων περικοπών στα έσοδά του από τις κρατικές επιχορηγήσεις συντάχθηκε το επισυναπτόμενο Τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα συνεχιζόμενα ή υπό εκτέλεση καθώς  και άλλα που θα εκτελεστούν με κάθε είδους έσοδα.

Βασική επιδίωξή του είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου με πρώτη προτεραιότητα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών με στοχευμένες παρεμβάσεις. Πηγές χρηματοδότησης είναι το ΕΣΠΑ, ΠΙΝΔΟΣ , ΘΗΣΕΑΣ, LEADER  και ΣΑΤΑ .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών  το ποσό  που θα έχουμε  στη διάθεσή μας το έτος 2016 ανέρχεται στις 696.450,00 ευρώ .

Τα έργα είναι είτε ανά Τοπική Κοινότητα στο ύψος της ανάθεσης  όπου η Τοπική Κοινότητα  το δικαιούται ή ομαδοποιούνται σε Τοπικές Κοινότητες με γεωγραφικά κριτήρια . Ακολουθούν οι πίνακες του Τεχνικού Προγράμματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016