ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχη υπηρεσιών διατροφολόγου για τη διατροφή των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου.

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ