Διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα διανομής πετρελαίου θέρμανσης και καυσόξυλων για το 2021 του Δήμου Καρπενησίου θα διενεργηθεί το μήνα Σεπτέμβριο του 2021 με στόχο την αποτελεσματικότητα της δράσης ( έναρξη χειμερινής περιόδου) αλλά και την αποφυγή συγχρωτισμού στη διαδικασία υποβολής των φακέλων.