Διανομή φρούτων στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΒΑ

Η διανομή των φρούτων του προγράμματος ΤΕΒΑ που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα αναβάλλεται λόγω κωλύματος.