Διανομή φρούτων για τους δικαιούχους ΚΕΑ-ΤΕΒΑ

Οι δικαιούχοι των ΚΕΑ-ΤΕΒΑ θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα φρούτα που δικαιούνται και το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017 από τις 9:00 έως τις 13:30.