Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Ζηνοπούλου στο πλαίσιο των υπαίθριων εκδηλώσεων «Street party» στις 29-12-2019

Διαβάστε την 32/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.