Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Καρπενησίου στα πλαίσια των ΓΙΟΡΤΩΝ ΔΑΣΟΥΣ 2018

Διαβάστε τις 21/2018 και 23/2018 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.