Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος Δ.Δ. ΠΡΟΥΣΟΥ – ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Λόγω εκτέλεσης απαραιτήτων τεχνικών εργασιών, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις  08-07-2024 από 09:00   έως 13:00 περίπου στις εξής περιοχές (ή Κοινότητες):
ΠΡΟΥΣΟΣ, ΤΣΙΚΝΕΙΚΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΡΟΥΣΟΥ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΧΕΛΙΔΩΝΑ, ΠΑΡΗΓΟΡΙ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑ, ΕΣΩΧΩΡΙΑ, ΙΣΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΤΟΡΝΟΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΔΙΑΣΕΛΟ.

Η επανατροφαδότηση Θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα Θα πρέπει να Θεωρούνται άτι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άύλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΔΔΗΕ