Διακοπή ρεύματος Μεγάλο Χωριό 11-07-2024

Λόγω εκτέλεσης απαραιτήτων τεχνικών εργασιών, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις  11-07-2024 από 08:00   έως 11:30 περίπου στην περιοχή ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Η επανατροφαδότηση Θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα Θα πρέπει να Θεωρούνται άτι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άύλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΔΔΗΕ