Διακήρυξη όρων δημοπρασίας ακινήτου στην Κοινότητα Ασπροπύργου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Ασπροπύργου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ