Διακήρυξη Δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα Κλειτσού του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου της Κορίτσας Κλειτσού της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς του Δήμου Καρπενησίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ