Ανακοίνωση Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τις διακηρύξεις εκποίησης φερτών (αδρανών) υλικών. Το σύνολο της διακήρυξης μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ