Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΕΠΑΛ»

Διαβάστε την περίληψη και την Διακήρυξη του διαγωνισμού.