Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας διακηρύσσει Πλειοδοτική Φανερή Δημοπρασία για την Εκποίηση Φερτών ( Αδρανών) Υλικών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ