Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών από την Κτηματική Υπηρεσία Ευρυτανίας

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών Αδρανών Υλικών από την Κτηματική Υπηρεσία Ευρυτανίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3