Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 7905/13-7-2016 για την πλειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης της Εκμετάλλευσης Χώρου Αμμοληψίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ