Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Στάβλων

Διαβάστε την Διακήρυξη.