Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση μονοπατιού στο Μεγάλο Χωριό στη θέση Μυλοκάλανος”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΜΗΤΡΩΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΕΣΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ

ΤΕΥΔ