Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ