Διακήρυξη Δημοπρασίας ακινήτου στην Τ.Κ. Κλαυσίου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κλαυσίου του Δήμου Καρπενησίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ