Διακήρυξη δημοπρασίας

Η Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.Δ.Η.Κ. προκηρύσσει πλειοδοτική, κλειστή δημοπρασία για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) ξύλινων περιπτέρων για εμπορική δραστηριότητα στον χώρο της Κεντρικής Πλατείας Καρπενησίου για το διάστημα από 6/ 12/2016 έως 10/01/2017 στο πλαίσιο των Γιορτών Χειμώνα 2016-2017.

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Αίτηση