Διακήρυξη δημοπρασίας

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου- Ξενοδοχείο » Ελλάς» ή «Country Club» – στην Τοπική Κοινότητα Μικρού Χωριού. Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στο κέντρο του Μικρού Χωριού, έναντι της  κεντρικής πλατείας.

Διακήρυξη