Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος έργου και εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανήματος έργου και εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ