Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για δεκαοχτώ (18) μήνες.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ