Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους του Δήμου Καρπενησίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ