2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι (20) του έτους 2015 ημέρα    Τρίτη      και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ποδοσφαιρικών γηπέδων για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά

2.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία για των ανεπιτήρητων ζώων που περισυλλέχθηκαν από το Δήμο.

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου .

4. Ορισμός δικηγόρου (σχετικά με ανακοπή Γεωργακόπουλου)

5.Επί αιτήσεων για ρύθμιση χρεών (από 1-11- 2014 έως 1-12-2014)

6.Ψήφιση πιστώσεων

 

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος