2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα  έξι (16) του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Πρόσληψη  προσωπικού (2) χειριστών ΜΕ  για αντιμετώπιση προβλημάτων  λόγω καιρικών φαινομένων .
 1. Άνοιγμα λογαριασμού για προθεσμιακή κατάθεση.
 2. Άνοιγμα λογαριασμού  όψεως .
 3. Έγκριση  1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: « Εσωτερική οδοποιία Καρπενησίου », Προϋπολογισμού 105.000,00 €.
 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση υποδομών Δ.Ε  Κτημενίων» Προϋπολογισμού 35.000.00 € .
 5. Έγκριση 1ου  Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: « Βελτίωση υποδομών Στενώματος  Παυλοπούλου » Προϋπολογισμού 20.000.00 € .
 6. Έγκριση 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικού δικτύου Στένωμα -Γέφυρα Μέγδοβα» προϋπολογισμού 130.000,00€.
 7. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Βελτίωση υποδομών Δ.Ε Ποταμιάς» προϋπολογισμού 41.500,00€.
 8. Έγκριση της αριθμ.1/2020 απόφασης του Δ.Σ της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ ( Εισηγητική έκθεση  για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020).
 9. Έγκριση της αριθμ.2/2020 απόφασης του Δ.Σ της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ (Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας έτους 2020).
 10. Έγκριση της αριθμ.3/2020 απόφασης του Δ.Σ της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ (Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης  Ε .Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ έτους   2020).
 11. Ορισμός δικηγόρου  (Αγωγή κ. Γιαννιώτη Ιωάννη κατά Δήμου ).
 12. Ορισμός δικηγόρου  (Προσφυγή ΑΛΣΤΕ  ΕΠΕ κατά Δήμου).

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ