2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις δύο (2) Μαρτίου  του έτους  2016 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  9:00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων
  2. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καρπενησίου στο ΟΤ 60
  3. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτου  επί της οδού Καβάφη 5β
  4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Βασιλικής Νασιοπούλου στην Τ.Κ. Νέου Μικρού Χωριού
  5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  του Ντουφεκιά Ευθυμίου στην Τ.Κ. Μεγ.Χωριού

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας