2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις δεκατρείς (13) Φεβρουαρίου  του έτους  2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα  13:30 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

  1. Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ζηνοπούλου για εκδηλώσεις του Δήμου

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Γκαρίλα Γεωργία