2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις Δεκατρείς (13) Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στo Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Χορήγηση προθεσμίας για την προσκόμιση των απαραίτητων κατά νόμο δικαιολογητικών εγγράφων παραχώρησης αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης) του Δήμου Καρπενησίου
2. Χορήγηση προθεσμίας για την προσκόμιση των απαραίτητων κατά νόμο δικαιολογητικών εγγράφων για ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου- στάσιμου εμπορίου ( καντίνα)
3. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Βαστάκη Ευαγγελίας στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού του Δήμου Καρπενησίου
4. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Καλαντζή Φωτίου στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού Δήμου Καρπενησίου
5. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση διπλού οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Δομνίστας

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σβερώνης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ