2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   την 1η Μαρτίου  του έτους  2017 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  10:00 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

  1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας