2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις   δυο (2) του μηνός Φεβρουαρίου   2015 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 17.00μμ

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. 1.  Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. 2.   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος –αναμόρφωση (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ Ταξιάρχης Κουτρομάνος).
 3. 3.  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικ.έτους 2015 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ευδοξία      Κονιαβίτη).
 4. 4.  Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην ΤΚ Κρικέλλου ΔΕ Δομνιστας» στο Τοπικό Πρόγραμμα Εφαρμογή  της προσέγγισης LEADER και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έτους 2015 ποσού 117.000,00€ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταξιάρχης Κουτρομάνος)
 5. 5.  Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Καθαρισμός  βελτίωση σήμανση δικτύου μονοπατιών που διασχίζουν την ΤΚ Κρικέλλου» στο Τοπικό Πρόγραμμα Εφαρμογή  της προσέγγισης LEADER και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έτους 2015 ποσού  60.000,00€ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ταξιάρχης Κουτρομάνος)
 6. 6.  Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ» στο Πράσινο Ταμείο –εγγραφή στον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ταξιάρχης Κουτρομάνος)
 7. 7.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγήτρια η Γενική Γραμματέας κ. Γ. Χορμόβα).
 8. 8.  Δωρεάν καυσόξυλα και πετρέλαιο σε άπορους δημότες (εισηγητής ο κ. Κλεομένης Λάππας).
 9. 9.  Επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της  διαπραγμάτευσης  για την«Μίσθωση μηχανημάτων  για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών (πολιτική προστασία 2014-2015)που αφορά  την μίσθωση ελαστιχοφόρου εκσκαφέα  από 121HP και άνω (περιστρεφόμενου) την μίσθωση φορτωτή  από 181 ΗΡ και πάνω  και την μίσθωση εκχιονιστικού –ανέμη  (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ταξιάρχης Κουτρομάνος)
 10. 10.  Ορισμός μελών τριμελούς  επιτροπής  του προγράμματος Κίνητρα επιχειρηματικότητας (αποφάσεις ΔΣ 86/2013 και 241/2013) εισηγήτρια η Γενική Γραμματέας κ.Γ. Χορμόβα.
 11. 11.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για γνωμοδότηση (εισηγήτρια η Γενική Γραμματέας κ.Γ. Χορμόβα).
 12. 12.  Ορισμός εκπροσώπου στη Γ.Σ της εταιρείας «ΕΤΑΠ ΑΕ Επιχείρηση Τουρισμού και Ανάπτυξης Ποταμιάς ΑΕ» (εισηγήτρια η Γενική Γραμματέας κ.Γ. Χορμόβα).
 13. 13.  Έγκριση της αριθμ.4/2015 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού) Εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Σοφία Ζαλοκώστα
 14. 14.  Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών ( εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ευδοξία Κονιαβίτη).
 15. 15.  Ανανέωση προθεσμιακών καταθέσεων του Δήμου ( εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ευδοξία Κονιαβίτη).
 16. 16.  Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα, στην Τοπική Κοινότητα Προυσού, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος).
 17. 17.  Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ξενώνα στην Τ. Κ. Μικρού Χωριού. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας Χρήστος)
 18. 18.  Eπιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος).
 19. 19.  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους». (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος).
 20. 20.  Χορήγηση  άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου(άρθρο 22 Ν.4264/2014) (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος).
 21. 21.  Εκτέλεση δημοσίου έργου από φυσικό πρόσωπο(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταξιάρχης Κουτρομάνος).
 22. 22.  Έγκριση αίτησης για παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελέτης «ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Φουρνάς» (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταξιάρχης Κουτρομάνος).
 23. 23.  Οικονομική ενίσχυση δυο (2) δημοτών (εισηγητής ο κ.Κλεομένης Λάππας

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταξιάρχης Κουτρομάνος)

 1. 24.  Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση εισόδου ΤΔ Δομιανών  ΔΕ Κτημενίων» αναδόχου  Φ.Τσούτσικα.
 2. 25.  Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εισόδου ΤΔ Δομιανών ΔΕ Κτημενίων αναδόχου Φ.Τσούτσικα.
 3. 26.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στην ΤΚ Συγκρέλου ΔΕ Ποταμιάς» αναδόχου κ .Κουτούμπα Παναγιώτη.
 4. 27.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιοχής Αγίας Παρασκευής Τ.Κ Αγίου Νικολάου ΔΕ Καρπενησίου».
 5. 28.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή  στέγης παιδικού σταθμού ΔΕ Καρπενησίου.
 6. 29.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού ΤΚ Καλεσμένου» αναδόχου κ.Σταμούλη Νικολάου
 7. 30.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Καταβόθρας» αναδόχου  κ. Μήτσιου  Νικόλαο.
 8. 31.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις και Εσωτερική ΤΚ Μικρού Χωριού αναδόχου  κ. Μήτσιου  Νικόλαο.
 9. 32.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δερματίου » αναδόχου  κ. Μήτσιου  Νικόλαο.
 10. 33.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Καρίτσας» αναδόχου κ. Αναστασόπουλου Παναγιώτη.
 11. 34.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου«Εσωτερική οδοποιία Χελιδόνας» αναδόχου κ. Αναστασόπουλου Παναγιώτη
 12. 35.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση  περιοχής Αμπλα και Πλατανιά»  αναδόχου κ.Χαντζόπουλου Νικόλαου.
 13. 36.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Σακκαλή και διαμόρφωση ανωνύμου οδού πλησίον οικίας Ανδρεάκη» αναδόχου κ.Μάκκα Ευάγγελου.
 14. 37.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην ΤΚ Μικρού Χωριού».
 15. 38.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία παιδικής χαράς; στην ΤΚ Καλεσμένου ΔΕ Καρπενησίου».
 16. 39.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων συγκέντρωσης  αδέσποτων ζώων.
 17. 40.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα ανάπλασης και υποδομών στην ΤΚ  Δομιανών».
 18. 41.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Μεσοκώμης ΔΕ Δομνίστας.
 19. 42.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Ροσκάς ΔΕ Δομνίστας.
 20. 43.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση εντός οικισμού  ΤΚ Αγίου Νικολάου».
 21. 44.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Στάβλων ΔΕ Δομνίστας»
 22. 45.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στο χώρο της εμποροπανήγυρης ΔΚ Καρπενησίου».
 23. 46.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου ιστορικής  ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο)ΔΕ Δομνίστας.
 24. 47.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός παιδικών χαρών στα δημοτικά σχολεία πόλης Καρπενησίου.
 25. 48.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Αγ. Ευρυτάνες και συντήρηση  γηπέδου  5χ5 στην περιοχή Προφήτη Ηλία».
 26. 49.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση και τοίχος αντιστήριξης στην ΤΚ Καλεσμένου ΔΕ Καρπενησίου».
 27. 50.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση αμαξωτού δρόμου προς Άγιο Αθανάσιο ΤΚ Προυσού».
 28. 51.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών στην ΤΚ Προυσού»
 29. 52.   Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Βελωτά  ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού»
 Εσωτερική Διανομή:     Ο πρόεδρος Δ.Σ
Φάκελος Δημοτικού συμβουλίου
     Ιωάννης Πέτρου