2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης (ώρα 17:45)  θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης  πίτας

 

 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) για ενσωμάτωση «Βοήθεια στο Σπίτι» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4583/2018 (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα Γιαννούλα)
 2. Μεταβίβαση με δωρεά του ποσοστού 2,42% των μετοχών ( 3.200 μετοχές) της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.» από το Δήμο Καρπενησίου προς την εταιρεία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» που είναι αναπτυξιακή εταιρία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 3. Παραίτηση από την 4660/27.05.2011 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Καρπενησίου για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 4. Δωρεάν παραχώρηση χώρου στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τη δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών στο Δήμο Καρπενησίου(εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα Γιαννούλα)
 5. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών (προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 6. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ έτους 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (1η υποχρεωτική) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 8. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 9. Εξειδίκευση πιστώσεων προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Καρπενησίου ανά δράση (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 10. Χαρακτηρισμός δεκτικών αριθμών (Εντάλματα Προπληρωμής) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 11. Έγκριση 4ου τριμήνου εσόδων- εξόδων έτους 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 12. Προσδιορισμός ανωτάτου ορίου δαπάνης που αφορά τα έξοδα κηδείας αιρετών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 14. Δωρεάν καυσόξυλα και πετρέλαιο θέρμανσης σε άπορους δημότες (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 15. Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μαθητική Εστία Δήμου Καρπενησίου(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 16. Επί αιτήσεως Γεωργακόπουλου Γεωργίου, για παράταση της σύμβασης  μίσθωσης  δημοτικού   καταστήματος  στην   Τοπική  Κοινότητα Προυσού (θέμα από αναβολή) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 17. Αντικατάσταση μελών των  Ν.Π με την Επωνυμία:

α)Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου και β) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

 1. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης οικοπέδου για Βιολογικό Καθαρισμό (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 2. Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων έτους 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών:  α)Για υπηρεσίες αντικειμένου ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων β) Για υπηρεσίες αντικειμένου πολιτικού και αρχιτέκτονα μηχ. (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών  για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών  και ακινήτων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 8. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή «Μύλοι» της επέκτασης του σχεδίου Πόλεως» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος:
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις και εσωτερικές οδοποιίες Τ.Κ. της Δ.Ε. Φουρνάς»
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση- Ανάπλαση Δυτικής εισόδου Πόλης Καρπενησίου»
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα οικισμού Γοργιανάδων»
 5. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου παλαιών τουαλετών ΤΚ Άμπλιανης»
 6. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Φουρνάς και Βράχας»
 7. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα ΤΚ Κρικέλου»

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

Κλεομένης Λάππας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. Απόφασης Αποτέλεσμα
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση συζήτησης κατεπείγοντος  θέματος: Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης  ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο 2/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
2 Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο 3/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
3 Έγκριση συζήτησης κατεπείγοντος θέματος επί αιτήσεων ιδιοκτητών στη θέση “Σπαρτόραχη “σχετική με το Γ.Π.Σ 4/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
4 Επί αιτήσεων ιδιοκτητών στη θέση “Σπαρτόραχη” σχετική με το ΓΠΣ 5/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) για ενσωμάτωση “Βοήθεια στο Σπίτι” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4583/2018 8/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
2 Μεταβίβαση με δωρεά του ποσοστού 2,42% των μετοχών ( 3.200 μετοχές) της εταιρείας με την επωνυμία “ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.” από το Δήμο Καρπενησίου προς την εταιρεία “ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.” που είναι αναπτυξιακή εταιρία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 6/2019 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
3 Παραίτηση από την 4660/27.05.2011 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Καρπενησίου για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) 7/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
4 Δωρεάν παραχώρηση χώρου στην  Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τη δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών στο Δήμο Καρπενησίου 9/2019 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
5 Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών  (προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων) 10/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
6 Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ έτους 2018 11/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
7 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (1η υποχρεωτική) 12/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
8 Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019 13/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
9 Εξειδίκευση πιστώσεων προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Καρπενησίου ανά δράση 14/2019 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
10 Χαρακτηρισμός δεκτικών αριθμών (Εντάλματα Προπληρωμής) 15/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
11 Έγκριση 4ου τριμήνου εσόδων- εξόδων έτους 2018 16/2019 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
12 Προσδιορισμός ανωτάτου ορίου δαπάνης που αφορά τα έξοδα κηδείας αιρετών 17/2019 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
13 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών 18/2019 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
14 Δωρεάν καυσόξυλα και πετρέλαιο θέρμανσης σε άπορους δημότες 19/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
15 Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μαθητική Εστία Δήμου Καρπενησίου 20/2019 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
16 Επί αιτήσεως Γεωργακόπουλου Γεωργίου, για παράταση της  σύμβασης  μίσθωσης  δημοτικού   καταστήματος  στην   Τοπική  Κοινότητα Προυσού 21/2019 Αναβλήθηκε ομόφωνα
17 Αντικατάσταση μελών των  Ν.Π με την Επωνυμία: α)Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου και β) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου 22/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
18 Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης οικοπέδου για Βιολογικό Καθαρισμό 23/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
19 Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων έτους 2019 24/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
20 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016) 25/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
21 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016) 26/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
22 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016) 27/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
23 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  υπηρεσιών:  α)Για υπηρεσίες αντικειμένου ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων β) Για υπηρεσίες αντικειμένου πολιτικού και αρχιτέκτονα μηχ. 28/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
24 Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας δημοπρασιών  για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών  και ακινήτων 29/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
25 Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών 30/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
26 Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: “Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή “Μύλοι” της επέκτασης του σχεδίου Πόλεως” στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ 31/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
27 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αναπλάσεις και εσωτερικές οδοποιίες Τ.Κ. της Δ.Ε. Φουρνάς”  αναδόχου κ.Γεωργίου Γώγου 32/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
28 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση- Ανάπλαση Δυτικής εισόδου Πόλης Καρπενησίου”αναδόχου Κ/ξια Αργυρίου Τεχνική ΕΤΕ Τσούτσικας Φώτιος 33/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
29 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Εσωτερική οδοποιϊα οικισμού Γοργιανάδων”αναδόχου κ.Νικολάου Σταμούλη 34/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
30 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου “Ανάπλαση χώρου παλαιών τουαλετών ΤΚ Άμπλιανης” 35/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
31 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου “Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Φουρνάς και Βράχας” 36/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα
32 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου “Εσωτερική οδοποιϊα ΤΚ Κρικέλου” 37/2019 Εγκρίθηκε ομόφωνα

 

 

 

Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.