2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης (ώρα 17:45)  θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης  πίτας

 

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η υποχρεωτική) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 3. Χαρακτηρισμός εδαφικής λωρίδας ως ιδιωτικού ή δημοτικού δρόμου – θέμα από αναβολή (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 4. Απαγόρευση ή μη θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή Κόνισκος – Μέγα Πλάι του Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 5. Συμπλήρωση της αριθμ.367/2017 απόφασης του Δ.Σ ως προς την παράγραφο 2 του αποφασιστικού της -Πρόσληψη προσωπικού για τους Παιδικούς Σταθμούς (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
 6. Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 7. Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καταπολέμηση τρωκτικών και αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου στο κέντρο προετοιμασίας αθλητών Καρπενησίου» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 8. Χαρακτηρισμός δεικτικών αριθμών (Εντάλματα Προπληρωμής) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 9. Προσδιορισμός ανωτάτου ορίου δαπάνης που αφορά τα έξοδα κηδείας αιρετών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 10. Ανανέωση και έγκριση νέων συνδρομών εφημερίδων- περιοδικών –προγραμμάτων έτους 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 11. Επαναψήφιση πιστώσεων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 12. Δωρεάν καυσόξυλα και πετρέλαιο θέρμανσης σε άπορους δημότες –Ψήφιση πίστωσης  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 13. Καθορισμός τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων (εισήγηση από Οικονομική Επιτροπή) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 14. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στους τοπικούς συλλόγους (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 15. Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40€ πλέον ΦΠΑ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 17. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 18. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 19. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 20. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 21. Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας δημοπρασιών  για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών  και ακινήτων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 22. Περιορισμός βοσκής σε δασοσκεπείς εκτάσεις ελάτης που θα υλοποιηθούν το έτος 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 23. Επί αιτήσεως Χαρμαντζή Χρυσοβαλάντη. Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Στάβλων.  Απόφαση εκ νέου εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Στάβλων(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δομνίστας και οικισμού Σκοπιάς» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Τεχ. Εταιρεία Δρόσος Τ.- Ζησιμόπουλος Δ. Ε.Ε.
 2. Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα στις Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας»
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή σχολείου στην Τ.Κ. Ροσκάς»,  ανάδοχος: Γεώργιος Χατζόπουλος
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Δομιανών, Δ.Ε. Κτημενίων», αναδόχου Φ. Τσούτσικα
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα και έργα υποδομής στις Τ.Κ. Άμπλιανης, Δομνίστας, Κρίκελλου, Μεσοκώμης και Ψιανών»,  ανάδοχος: Κ/ξια Θεοδωρόπουλος Βασίλειος –Βαξεβάνος Θεόδωρος
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Ψιανών»,  ανάδοχος: Βασίλειος Μαντζιούτας
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Κρικέλου»,  ανάδοχος: Νικόλαος Μήτσιου
 9. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην Τ.Κ. Στάβλων»
 10. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δομνίστας και οικισμού Σκοπιάς»
 11. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Άμπλιανης»
 12. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια του Δήμου Καρπενησίου»
 13. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση – βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου»
 14. Σύσταση Επιτροπής οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδών πόλης Καρπενησίου»

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

Κλεομένης Λάππας