2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας, την 11η Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα της Θ.Τερζή και ΣΙΑ ΕΕ
2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Καρπενησίου(Πρόταση Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου)
– Αλλαγή κυκλοφορίας οχημάτων οδού Κατσαντώνη
– Μονοδρόμηση οδού Αμοργού, Πρ.Ηλία