2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(άρθρο 163 ΔΚΚ)  που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι (20) του μηνός Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  21.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Έγκριση απολογισμών  πρώην Δήμου Φουρνάς ετών 2004,2005,2006 και 2010.

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

 

Πέτρου Ιωάννης