2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (άρθρο 163 ΔΚΚ)  που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Είκοσι μία  (21) του μηνός Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  17.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. Έγκριση απολογισμού έτους 2015 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
  2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2015 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ